Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Saturday, 16 February 2019
A+ R A-

realizacje

ROK

TYTUŁ

INWESTOR

2013 (od 2012)

Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza terenu objętego inwestycją w ramach prac związanych z przygotowaniem Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

MP-Mosty Sp. z o.o.

Dekerta 18

30-703 Kraków

2012 (od 2011)

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania „Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż surowców mineralnych dla Projektu OLZA”

Rathdowney Polska Sp. z o.o.

Karmelicka 27

31-131 Kraków

2012 (od 2011)

Ocena walorów przyrodniczych terenów przyległych do wariantów projektowanej inwestycji drogowej.

TEBODIN SAP-Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, Warszawa 02-677. Las Palm sp. z o.o. Warszawa

2012

Dokumentacja środowiskowa na potrzeby procesu certyfikacji BREEAM prowadzonej dla energooszczędnego budynku biurowego, inwestycji realizowanej przez Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach. Analiza uwarunkowań środowiskowych i zależności ekologicznych

Górnośląski Park Przemysłowy Spółka z o.o.

Ul. Konduktorska 39a

40-155 Katowice

2012

Ocena aktualnego stanu stanowiska chronionego gatunku paproci wodnej Salvinia natans, występującej w starorzeczu, zlokalizowanym w odległości ok. 500 m na wschód od południowego końca Ligoty Tworkowskiej.

Przedsiębiorstwem Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z o.o.

Bojkowska 59C

44-100 Gliwice

2012

Przygotowanie wniosku dotyczącego wycinki drzew.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PROMET Kazimierz Gabryś, Ewa Gabryś-Staszałek Spółka Jawna

Podkępie 2

43-512 Bestwina

2012

Wkład do Karty Informacyjnej przedsięwzięcia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Sośnicowice.

MP-Mosty Sp. z o.o.

Dekerta 18

30-703 Kraków

2011 (od 2010)

Ocena walorów przyrodniczych terenów przyległych do trzech wariantów projektowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka dogi ekspresowej S6 pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem

TEBODIN SAP-Projekt Sp. z o. o. (dla GDDKiA w Warszawie)

Taśmowa 7

Warszawa 02-677

2011 (od 2010)

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia powtórnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Gorzów Wlkp.– Nowa Sól o długości 144 km”

TEBODIN SAP-Projekt Sp. z o. o. (dla GDDKiA w Warszawie)

Taśmowa 7

Warszawa 02-677

2011 (od 2010)

Koncepcja oraz studium wykonalności przeprowadzenia badań na temat zagrożeń ze strony środowiska i ich wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, lotniskowych a także w oparciu o ww. badania opracowania systemu zarządzania zagrożeniami ze strony środowiska

TEBODIN SAP-Projekt Sp. z o. o. (dla Port Lotniczy Warszawa)

Taśmowa 7

Warszawa 02-677

2011

Ekspertyza przyrodnicza dla rezerwatu „Las Murckowski” w związku z planowaną eksploatacją kopalni „Murcki - Staszic” w polu F oraz W” Ruch „Boże Dary”

Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK „Murcki-Staszic”

Karolinki 1

40-467 Katowice

2011

Inwentaryzacja pryrodnicza Złotokłos Piaseczno

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska "EKOTEST" A.P. Socha

Konstytucji 3-go Maja

34-120 Andrychów

2010

Raport oddziaływania przedsięwzięcia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Racibórz II – Zbiornik 3” na obszary sieci Natura 2000 w zakresie oceny florystycznej, faunistycznej i siedliskowej

WPBP–Štěrkovny „Kruszbet” Sp. z o. o.

Jana 16

44–300 Wodzisław Śląski

2010

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Kontynuacja eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Brzezie n/Odra” na terenie projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego położonego na terenie Miasta Racibórz w województwie śląskim

Saksońsko - Śląska Unia Betonowa Sp. z o.o.

Bojkowska 59 c

44 – 100 Gliwice

2010

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego DK18, 0+000-0+633, węzeł Olszyna. Inwestor

TEBODIN SAP-Projekt Sp. z o. o. (GDDKiA w Warszawie)

Taśmowa 7

Warszawa 02-677

2010

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa kompleksu rekreacyjno – gastronomiczo – usługowego wraz z basenem, częścią SPA, hotelem, salą sportową, krytym torem kartingowym, budynkiem ochrony i hangarem na łodzie wraz z parkingiem i infrastrukturą

TEBODIN SAP-Projekt Sp. z o. o. (dla Las Palm Sp. z o.o. Warszawa)

Taśmowa7

Warszawa 02-677

2010

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Kontynuacja eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Krzyżanowice-Tworków” na terenie projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego ”Racibórz-Zbiornik Dolny

Przedsiębiorstwem Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z o.o.

Bojkowska 59C

44-100 Gliwice

2009

Raport oddziaływania przedsięwzięcia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Racibórz II – Zbiornik 2” na obszary sieci Natura 2000 w zakresie oceny florystycznej, faunistycznej i siedliskowej

WPBP–Štěrkovny „Kruszbet” Sp. z o. o.

Jana 16

44–300 Wodzisław Śląski

2009

Inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej terenów zieleni miejskiej w Zabrzu, dzielnica Helenka

Team Prevent Poland Sp. z o. o.

Warowna 8

43-200 Pszczyna (dla Gmina Zabrze, Urząd Miejski w Zabrzu, Powstańców Śląskich 5-7, Zabrze 41-800)

Raport Droga S6 dla TEBODIN SAP-PROJEKT

Oceny walorów przyrodniczych terenów przyległych do dwóch wariantów projektowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka dogi ekspresowej S6 pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem - km od 0+000 do km 38+456 oraz km od 0+000 do km 37+711.

 • Kompletne inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, roślin, grzybów i zwierząt (owady, płazy, gady, ptaki, ssaki z nietoperzami).
 • Analiza środowiskowa form zagospodarowania terenu.
 • Ustalenie szlaków migracji zwierząt i korytarzy ekologicznych.
 • Ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.
 • Ocena zastosowań inżynierskich (przepusty pod drogą, przejścia nad drogą) pod względem skuteczności rozwiązań dla migracji zwierzat.
 • Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna.
 • Baza danych GIS.

 

Raport Poszukiwanie rud Zn-Pb dla RATHDOWNEY POLSKA

Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 „Ostoja Środkowojurajska” PLH 240009 oraz obszar Natura 2000 „Pustynia Błędowska” PLH120014 dla przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynkowo-ołowiowych na obszarze obejmującym złoże rud ZN-PB „Chechło” oraz część złoża rud ZN-PB „Klucze” położonych w granicach administracyjnych Gmin Ogrodzieniec i Łazy w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim oraz Gminy Klucze, w powiecie olkuskim w województwie małopolskim (Projektu OLZA).

 • Szczegółowa inwentaryzacja chronionych zwierząt: płazy, gady, ptaki, ssaki, nietoperze i owady.
 • Szczegółowa inwentaryzacja chronionych roślin, grzybów i siedlisk florystycznych.
 • Analizy obszarów i obiektów prawnie chronionych.
 • Analizy akustyki inwestycji.
 • Analizy hydro-geologiczne.
 • Analizy zagospodarowania terenu.
 • Opis warunków glebowych, klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza.
 • Analiza wielokryterialna dla wyboru najkorzystniejszego dla środowiska przyrodniczego wariantu inwestycji
 • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji, przedstawicieli grzybów, roślin i zwierząt.
 • Wygenerowanie 20 map dowodowych (warstwice GIS na ortofotomapach, 1:10000).
 • Ustalenie przebiegu korytarzy ekologicznych zwierząt.
 • Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na siedliska i gatunki, dla których wyznaczono obszary Natura 2000.
 • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000.
 • Opis analizowanych wariantów i uzasadnienie wyboru.
 • Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ich integralność.
 • Monitoring podczas realizacji przedsięwzięcia.

 

Raport Obwodnica Sośnicowic dla MP MOSTY

 

Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza terenu objętego inwestycją w ramach prac związanych z przygotowaniem Raportu o oddziaływaniu na środowisko (obwodnica Sośnicowic k. Gliwic). Dwa sezony badań terenowych.

Prace dotyczyły analiz środowiskowych i kameralnych przebiegów 6 wariantów obwodnicy (∑ 0+000 - 44+700).

 • Kompletna inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania przedstawicieli chronionych gatunków grzybów, roślin, zwierząt.
 • Szczegółowe badania ornitologiczne (ptaki), herpetologiczne (płazy i gady) i teriologiczne (ssaki) w kotekście oddzialywania inwestycji.
 • Rozpoznanie występowania nietoperzy (badania hiropterologiczne). Automatyczna rejestracja i filtrowanie głosów nietoperzy z tła ultradźwiękowego (BatCorder 2 – szerokopasmowy, automatyczny zapis sygnałów ultradźwiękowych nietoperzy w czasie rzeczywistym) .
 • Ustalenie >50 miejsc konfliktu analizowanych wariantów tras ze szlakami migracji zwierząt.
 • Zaproponowanie i analiza zasadności lokacji >100 przejść dla zwierząt dużych, kopytnych, średnich oraz małych i płazów.
 • Wykonanie 10 szczegółowych kart cennych obiektów przyrodniczych.
 • Analiza wielokryterialna dla wyboru najkorzystniejszego dla środowiska przyrodniczego wariantu przebiegu trasy.
 • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji, przedstawicieli grzybów, roślin i zwierząt.
 • Wygenerowanie 20 map dowodowych (warstwice GIS na ortofotomapach, 1:10000).

Raport Droga S3 dla TEBODIN SAP-PROJEKT

 

Ocena walorów przyrodniczych terenów przyległych do wariantów projektowanej inwestycji Budowa drogi ekspresowej S3 na długości 144km (Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól); I - Obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego, II - Obwodnica Międzyrzecza, III - odcinek Sulechów - Nowa Sól. 

 • Kompletne inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, roślin, grzybów i zwierząt (owady, płazy, gady, ptaki, ssaki z nietoperzami).
 • Analiza środowiskowa zbiorników i cieków wodnych.
 • Ustalenie szlaków migracji zwierząt i korytarzy ekologicznych.
 • Ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.
 • Ocena zastosowań inżynierskich (przepusty pod drogą, przejścia nad drogą) pod względem skuteczności rozwiązań dla migracji zwierzat.
 • Dokumentacja fotograficzna i kartograficzna.
 • Baza danych GIS.