Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wednesday, 27 September 2023
A+ R A-

Raport Poszukiwanie rud Zn-Pb dla RATHDOWNEY POLSKA

Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 „Ostoja Środkowojurajska” PLH 240009 oraz obszar Natura 2000 „Pustynia Błędowska” PLH120014 dla przedsięwzięcia: Poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynkowo-ołowiowych na obszarze obejmującym złoże rud ZN-PB „Chechło” oraz część złoża rud ZN-PB „Klucze” położonych w granicach administracyjnych Gmin Ogrodzieniec i Łazy w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim oraz Gminy Klucze, w powiecie olkuskim w województwie małopolskim (Projektu OLZA).

 • Szczegółowa inwentaryzacja chronionych zwierząt: płazy, gady, ptaki, ssaki, nietoperze i owady.
 • Szczegółowa inwentaryzacja chronionych roślin, grzybów i siedlisk florystycznych.
 • Analizy obszarów i obiektów prawnie chronionych.
 • Analizy akustyki inwestycji.
 • Analizy hydro-geologiczne.
 • Analizy zagospodarowania terenu.
 • Opis warunków glebowych, klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza.
 • Analiza wielokryterialna dla wyboru najkorzystniejszego dla środowiska przyrodniczego wariantu inwestycji
 • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji, przedstawicieli grzybów, roślin i zwierząt.
 • Wygenerowanie 20 map dowodowych (warstwice GIS na ortofotomapach, 1:10000).
 • Ustalenie przebiegu korytarzy ekologicznych zwierząt.
 • Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na siedliska i gatunki, dla których wyznaczono obszary Natura 2000.
 • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000.
 • Opis analizowanych wariantów i uzasadnienie wyboru.
 • Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ich integralność.
 • Monitoring podczas realizacji przedsięwzięcia.